Program divadla, hudby, poezieProgram kinaProgram předplatitelských cyklůZakoupit vstupenkuKulturní kalendář ke staženíKontaktyNapište nám

    

  Aktuálně: 

 Období prázdnin je i v oblasti kultury obdobím „divadelních prázdnin”. Nejinak tomu bude 
i v letošním roce v oblasti pořádání kulturních akcí. V tomto období budou letos probíhat 
pouze projekce našeho kina. 
V posledních létech se občas i během léta konal nějaký koncert či divadelní představení. 
Letošní prázdniny však budou pro nás výjimečné, neboť na toto období máme naplánovánu 
výměnu oken a vstupních dveří v celé budově KDJS. Za to patří poděkování Městu Sedlčany, 
které na tuto velkou opravu vyčlenilo ve svém rozpočtu finanční prostředky. 

Pevně věříme, že díky této opravě bude vytvořeno příjemnější prostředí pro návštěvníky 
našich akcí nejen po stránce estetické, ale i z hlediska teplotního. 

Od 1. června 2017 již probíhá prodej výhodných abonentních vstupenek na naše dva tradiční 
cykly předplatného. Do konce června byla místa rezervována držitelům těchto vstupenek 
z minulé sezony a od 1. července tato rezervace končí a nadále pokračuje prodej volných míst. 
BLIŽŠÍ INFORMACE  >>
  

  

  Kulturní dům Josefa Suka byl slavnostně otevřen 27. listopadu 1954 a stal se trvalým domovem kulturního a společenského života města Sedlčan. Původní objekt obsahoval pouze jeden víceúčelový sál s příslušenstvím a integroval provoz divadla, kina a různých dalších akcí. Od roku 1967 nese tento kulturní stánek jméno čestného občana města, hudebního skladatele Josefa Suka. Začátkem 70. let minulého století byl původní kulturní dům rozšířen rozsáhlou dostavbou prakticky do dnešní podoby. Obrovské provozní zatížení divadelního sálu vyvolalo havarijní stav jevištní techniky a další problémy, které nakonec rozhodly o nutné rekonstrukci staré části KDJS. Ta byla dokončena v roce 1991. Kulturní dům Josefa Suka od svého počátku až do dnešní doby významně formuje kulturní život několika generací obyvatel města a širokého okolí, systematicky působí na veřejnost bohatou kulturní nabídkou a přispívá k obohacení duchovních hodnot svých návštěvníků. Kromě pestré kulturní nabídky - divadlo, kino, koncerty vážné i populární hudby, večery poezie, výstavy obrazů, keramiky, fotografií, zábavné pořady, pořady pro školní a předškolní mládež, nedělní pohádky pro rodiče s dětmi, přednášky, výchovné pořady a další - se konají v KDJS kurzy tance, plesy, prodejní a předváděcí akce různých firem a podnikatelů, školní akce, představení a zkoušky divadelních ochotníků, ZUŠ, pěveckého sboru Záboj, souboru Marimba club, školních dětí, slavnostní vyřazení absolventů gymnázia, učilišť, ZŠ a MŠ, schůze městského zastupitelstva, politických stran, občanských sdružení, organizací a spolků, velké šachové turnaje, sympózia Mediterry a mnoho dalších aktivit. Kulturní dům Josefa Suka též dlouhodobě pronajímá volné prostory hned několika subjektům - dvě restaurace, kadeřnictví, kosmetika, tři autoškoly, prodejna Halens, firma KRB, redakce týdeníku Sedlčanský kraj, dva právníci, notář, učebna ZUŠ, šachový klub KDJS, klubovna Velké Kobry, filmový klub při kině KDJS, zkušebna kapely Rock Wonder. Kulturní dům Josefa Suka rovněž zaštiťuje činnost Lidové hvězdárny Josefa Sadila na Cihelném vrchu, která je hojně navštěvovaná zájemci z celého kraje.  Činnost KDJS je opravdu bohatá a pestrá a snaží se uspokojit všechny občany města a celého regionu za významné podpory starosty, rady a zastupitelstva města Sedlčan.
  

VIRTUÁLNÍ PROHLÍDKA KDJS

 

HVĚZDÁRNA | FILMOVÝ KLUB | TANEČNÍ KURZY | KULTURNÍ KALENDÁŘE | ODKAZY | TECHNICKÉ INFORMACE | DOKUMENTY